معنی و ترجمه کلمه vitalist به فارسی vitalist یعنی چه

vitalist


)vitalistic(خاصيت حياتى ،قدرت حياتى ،سرزندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها