معنی و ترجمه کلمه vitiation به فارسی vitiation یعنی چه

vitiation


تباه سازى ،معيوب سازى ،ابطال ،تباهى ،فساد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها