معنی و ترجمه کلمه vituperative به فارسی vituperative یعنی چه

vituperative


بدزبان ،فحاش ،وابسته به ناسزاگويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها