معنی و ترجمه کلمه vocabulary به فارسی vocabulary یعنی چه

vocabulary


واژگان ،لغت ،مجموع لغات يک زبان ،فرهنگ لغات
کامپيوتر : فهرست لغات
روانشناسى : واژگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها