معنی و ترجمه کلمه vocational maladjustment به فارسی vocational maladjustment یعنی چه

vocational maladjustment


روانشناسى : ناسازگارى شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها