معنی و ترجمه کلمه vocational rehabilitation به فارسی vocational rehabilitation یعنی چه

vocational rehabilitation


روانشناسى : توان بخشى شغلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها