معنی و ترجمه کلمه vocational rehabilitation به فارسی vocational rehabilitation یعنی چه

vocational rehabilitation


روانشناسى : توان بخشى شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها