معنی و ترجمه کلمه vocational selection به فارسی vocational selection یعنی چه

vocational selection


روانشناسى : گزينش شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها