معنی و ترجمه کلمه void به فارسی void یعنی چه

void


فضاى خالى ،بى اثر،بى ارزش ،تهى ،خالى ،بلاتصدى ،عارى از،بى اثرکردن ،پوچ کردن ،بى اعتبار،ازدرجه اعتبارساقط کردن ،بيرون ريختن ،خارج شدن ،دفع شدن ،باطل شدن ،باطل کردن
علوم مهندسى : جاى خالى
قانون ـ فقه : از درجه اعتبار ساقط کردن
روانشناسى : تهى
بازرگانى : فسخ کردن
علوم هوايى : فاصله ناخواسته يا فضاى خالى در اتصال توسط جوشکارى
علوم نظامى : مخازن خالى ناو
علوم دريايى : مخازن خالى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده