معنی و ترجمه کلمه volant به فارسی volant یعنی چه

volant


پرواز کننده ،پرنده ،چابک ،سبک روح ،جارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها