معنی و ترجمه کلمه volcanologic به فارسی volcanologic یعنی چه

volcanologic


وابسته به اتشفشان شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها