معنی و ترجمه کلمه volley bombing به فارسی volley bombing یعنی چه

volley bombing


شليک دسته جمعى ،تيرباران شليک کردن
علوم نظامى : تير شليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها