معنی و ترجمه کلمه volley به فارسی volley یعنی چه

volley


رفت و برگشت توپ يا گوى ،پرتاب همزمان بمبها توسط هواپيما بمباران شليک ،تيرباران ،شليک بطور دسته جمعى ،شليک کردن ،بصورت شليک درکردن ،رگبار
ورزش : سر ضرب
علوم نظامى : شليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها