معنی و ترجمه کلمه voltage regulator به فارسی voltage regulator یعنی چه

voltage regulator


رگولاتور ولتاژ،تنظيم کننده اختلاف سطح
علوم مهندسى : تنظيم کننده ولتاژ ناظم ولتاژ
کامپيوتر : تنظيم کننده ولتاژ
الکترونيک : ناظم ولتاژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها