معنی و ترجمه کلمه voltage surge protector به فارسی voltage surge protector یعنی چه

voltage surge protector


کامپيوتر : محافظ تغيير ولتاژ ناگهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها