معنی و ترجمه کلمه voltage to neutral به فارسی voltage to neutral یعنی چه

voltage to neutral


الکترونيک : ولتاژ اتصال ستاره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها