معنی و ترجمه کلمه volumetric efficiency به فارسی volumetric efficiency یعنی چه

volumetric efficiency


علوم هوايى : بازده حجمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها