معنی و ترجمه کلمه voodoo به فارسی voodoo یعنی چه

voodoo


)voudou(جادوگر سياه پوست ،افسونگر،جادوگرى ،افسون کردن
علوم نظامى : نوعى هواپيماى سوپرسونيک دو موتوره تاکتيکى معروف به اف1 ¹1

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها