معنی و ترجمه کلمه vortex trail به فارسی vortex trail یعنی چه

vortex trail


علوم هوايى : دنباله مرئى باقيمانده از نوک بال يا ملخ و غيره ناشى از جريانهاى حلقوى شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها