معنی و ترجمه کلمه voyage repairs به فارسی voyage repairs یعنی چه

voyage repairs


تعميرات مخصوص اماده شدن ناو براى دريانوردى
علوم نظامى : تعميرات قبل از حرکت دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها