معنی و ترجمه کلمه vulcanologist به فارسی vulcanologist یعنی چه

vulcanologist


)volcanologist(دانشمند اتشفشان شناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها