معنی و ترجمه کلمه vulnerable به فارسی vulnerable یعنی چه

vulnerable


زخم خور،زخم پذير،اسيب پذير،قابل حمله
علوم نظامى : در معرض اسيب در معرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها