معنی و ترجمه کلمه w به فارسی w یعنی چه

w


بيست و سومين حرف الفباى انگليسى ،هرچيزى بشکل حرفw


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها