معنی و ترجمه کلمه wading crossing به فارسی wading crossing یعنی چه

wading crossing


عبور از پاياب
علوم نظامى : عبور از اب در قسمتهاى قابل عبور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها