معنی و ترجمه کلمه waer and tear به فارسی waer and tear یعنی چه

waer and tear


بازرگانى : فرسودگى و سائيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها