معنی و ترجمه کلمه wage ceiling به فارسی wage ceiling یعنی چه

wage ceiling


سقف دستمزد
بازرگانى : حداکثر دستمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها