معنی و ترجمه کلمه wage constraint به فارسی wage constraint یعنی چه

wage constraint


بازرگانى : محدوديت دستمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها