معنی و ترجمه کلمه wage differentials به فارسی wage differentials یعنی چه

wage differentials


بازرگانى : اختلاف در دستمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها