معنی و ترجمه کلمه wage freeze به فارسی wage freeze یعنی چه

wage freeze


انجماد دستمزد
بازرگانى : ثابت نگهداشتن دستمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها