معنی و ترجمه کلمه wage income به فارسی wage income یعنی چه

wage income


درامد بشکل دستمزد
بازرگانى : درامد مربوط بکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها