معنی و ترجمه کلمه wage price guideline به فارسی wage price guideline یعنی چه

wage price guideline


راهنماى مزد
بازرگانى : قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها