معنی و ترجمه کلمه wage price spiral به فارسی wage price spiral یعنی چه

wage price spiral


دور تسلسل دستمزد
بازرگانى : قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها