معنی و ترجمه کلمه wage profit ratio به فارسی wage profit ratio یعنی چه

wage profit ratio


بازرگانى : نسبت دستمزد به سود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها