معنی و ترجمه کلمه wage stabilization به فارسی wage stabilization یعنی چه

wage stabilization


ثبات دستمزد
بازرگانى : تثبيت مزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها