معنی و ترجمه کلمه wager of battle به فارسی wager of battle یعنی چه

wager of battle


قانون ـ فقه : نوعى از دادرسى که در زمان ويليام فاتح در انگلستان مرسوم بود و در ان طرفين دعوى به نبرد مى پرداختند و فاتح نبرد دادبرده محاکمه نيز محسوب مى شد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها