معنی و ترجمه کلمه wagners law به فارسی wagners law یعنی چه

wagners law


قانون واگنر
بازرگانى : براساس اين قانون که توسط اقتصاددان المانى بيان شده رابطه مستقيمى بين افزايش مخارج دولت و افزايش رشد و توسعه اقتصادى وجود دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها