معنی و ترجمه کلمه wagon master به فارسی wagon master یعنی چه

wagon master


مسئول واگن ،رئيس قطار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها