معنی و ترجمه کلمه wais (wechsler adult intelligence scale) به فارسی wais (wechsler adult intelligence scale) یعنی چه

wais (wechsler adult intelligence scale)


روانشناسى : مقياس هوشى وکسلر براى بزرگسالان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها