معنی و ترجمه کلمه wait state به فارسی wait state یعنی چه

wait state


حالت انتظار
کامپيوتر : وضعيت انتظار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها