معنی و ترجمه کلمه waiting list به فارسی waiting list یعنی چه

waiting list


فهرست منتظران مشاغل ،فهرست داوطلبان
قانون ـ فقه : ليست انتظار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها