معنی و ترجمه کلمه waiver به فارسی waiver یعنی چه

waiver


اسقاط حق ،بار قابل پرتاب به خارج از هواپيما،(حق ).ابطال ،لغو،فسخ ،صرفنظر،چشم پوشى
قانون ـ فقه : اعراض از حق
بازرگانى : اغماض ،فسخ
ورزش : صرف نظر کردن از ادعا
علوم نظامى : بار قابل صرفنظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها