معنی و ترجمه کلمه wake به فارسی wake یعنی چه

wake


شيار،رد ناو،بيدارى ،شب زنده دارى ،شب نشينى ،احياء،شب زنده دارى کردن ،از خواب بيدار کردن ،رد پا،دنباله کش تى
علوم هوايى : جريانهاى حلقوى بال
علوم نظامى : خط حرکت ناو
علوم دريايى : کف پاشنه ،خط حرکت ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها