معنی و ترجمه کلمه walking stick به فارسی walking stick یعنی چه

walking stick


عصا،چوبدستى ،(ج.ش ).حشره راست بال امريکايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها