معنی و ترجمه کلمه wall-mounting cabinet به فارسی wall-mounting cabinet یعنی چه

wall-mounting cabinet


قفسه ديوارى
علوم مهندسى : قفسه اى که روى ديوار نصب مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها