معنی و ترجمه کلمه walleye به فارسی walleye یعنی چه

walleye


)walleyed(چشم مات ،(ج.ش ).انواع مختلف اردک ماهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها