معنی و ترجمه کلمه walleyed به فارسی walleyed یعنی چه

walleyed


)walleye(چشم مات ،(ج.ش ).انواع مختلف اردک ماهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها