معنی و ترجمه کلمه walleyed به فارسی walleyed یعنی چه

walleyed


)walleye(چشم مات ،(ج.ش ).انواع مختلف اردک ماهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها