معنی و ترجمه کلمه wallow course به فارسی wallow course یعنی چه

wallow course


خندق مخصوص ضدعفونى خودروهايى که به مواد ش م ر الوده شده اند
علوم نظامى : خندق ضدعفونى خودروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها