معنی و ترجمه کلمه walls have ears به فارسی walls have ears یعنی چه

walls have ears


ديوار ( موش دارد موش ) گوش دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها