معنی و ترجمه کلمه waltz three به فارسی waltz three یعنی چه

waltz three


ورزش : سه چرخش که پاى ازاد در انتهاى هر چرخش تماس با زمين پيدا ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها