معنی و ترجمه کلمه wand shoot(ing) به فارسی wand shoot(ing) یعنی چه

wand shoot(ing)


ورزش : مسابقه تيراندازى با 36 تير از مسافت ¹ 6مترى براى زنان و ¹¹ 1مترى براى مردان با تير و کمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها