معنی و ترجمه کلمه wander wave به فارسی wander wave یعنی چه

wander wave


موج سيار
علوم مهندسى : امواج سيار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها